D4 – DANH MỤC BÀI VIẾT ĐẾN T.12/2016

logo-danh-muc

Bản tin HỒ NGỌC CẨN GROUP 2015 – 2016

https://hongoccan2015.wordpress.com

Logo thu thuat

NĂM 2016

Ao daiBÀI THÁNG 1/2016

1/- Thế giới quanh ta 38 (1/1)

2/- Văn hóa văn nghệ 31 (2/1)

3/- Câu chuyện thầy lang 18 (4/1)

4/- Câu chuyện thời sự 4 (5/1)

5/- Chuyện kinh dị 8 (6/1)

6/- Chuyện bây giờ mới kể 29 (7/1)

7/- Nhớ quê hương ngày nào (8/1)

8/- Thế giới quanh ta 39 (9/1)

9/- Văn hóa văn nghệ 32 (10/1)

10/- Chuyện bây giờ mới kể 30 (11/1)

11/- Câu chuyện thầy lang 19 (12/1)

12/- Hời ký “Nghề làm báo trước 1975” (1) (13/1)

13/- Hời ký “Nghề làm báo trước 1975” (2) (14/1)

14/- Cười chết thôi 12 (15/1)

15/- Thế giới quanh ta 40 (16/1)

16/- Chuyện bây giờ mới kể 31 (18/1)

17/- Thế giới quanh ta 41 (19/1)

18/- Phong tục ngày Tết (20/1)

19/- Sự kiện quanh ta 26 (21/1)

20/- Văn hóa văn nghệ 32 (23/1)

21/- Chuyện bây giờ mới kể 32 (24/1)

Khi22/- Về ngôi trường Pétrus Ký (25/1)

23/- Bản tin phụ số 19 (26/1)

24/- Câu chuyện thầy lang 20 (27/1)

25/- Tử vi Đông Phương tháng 2/2016 (28/1)

26/- Vận hạn tháng 2/2016 của bạn (29/1)

27/- Thế giới quanh ta 42 (30/1)

28/- Chuyện xã hội 8 (31/1) 

BÀI THÁNG 2/2016

1/- Văn hóa văn nghệ 34 (2/2)

2/- Album ca nhạc – hài kịch – phim ảnh 7 (3/2)

3/- Câu chuyện thầy lang 21 (5/2)

4/- Thằng chồng Việt Kiều của tôi (6/2)

5/- Thế giới quanh ta 43 (7/2)

6/- Câu chuyện thời sự 5 (8/2)

7/- Đón gió Xuân về (9/2)

8/- Chuyện xã hội 9 (10/2)

9/- Bản tin phụ số 20 (11/2)

10/- Ẩm thực khắp nơi (13/2)

11/- Sự kiện quanh ta 27 (14/2)

12/- Thế giới tâm linh 13 (15/2)

13/- Chuyện bây giờ mới kể 33 (18/2)

14/- Thế giới tâm linh 14 (19/2)

15/- Bản tin phụ số 21 (20/2)

16/- Chuyện kinh dị 9 (21/2)

17/- Đầu năm nói chuyện bói toán (22/2)

18/- Tử vi Đông Phương tháng 3/2016 (27/2)

19/- Vận hạn tháng 3/2016 của bạn (28/2)

20/- Thế giới quanh ta 44 (29/2)

BÀI THÁNG 3/2016

1/- Câu chuyện thời sự 6 (10/3)

2/- Chuyện bây giờ mới kể 34 (2/3)

3/- Thế giới tâm linh 15 (3/3)

4/- Tiêu Sơn ngôi chùa “3 không” (4/3)

5/- Chuyện bây giờ mới kể 35 (5/3)

6/- Mừng ngày phụ nữ 8/3 (6/3)

7/- Thế giới quanh ta 45 (7/3)

8/- Sự kiện quanh ta 28 (8/3)

9/- Chuyện bây giờ mới kể 36 (9/3)

10/- Bản tin phụ số 22 (10/3)

11/- Cười chết thôi 13 (11/3)

12/- Năm Thân nói chuyện khỉ (12/3)

13/- Hình ảnh Sài Gòn xưa (13/3)

14/- Lễ hội Dinh Cô (Long Hải) (14/3)

15/- Chuyện bây giờ mới kể 37 (15/3)

16/- Văn hóa văn nghệ 35 (16/3)

17/- Ẩm thực khắp nơi 10 (17/2)

18/- Chuyện bây giờ mới kể 38 (16/3)

19/- 10 Cao thủ võ lâmTrung Hoa (1/ 2) (19/3)

20/- 10 Cao thủ võ lâmTrung Hoa (2/2) (20/3)

21/- Chuyện kinh dị 10 (21/3)

22/- Cười chết thôi 14 (22/3)

23/- Truyện ngắn : Tình Thơ (23/3)

24/- Bản tin phụ số 23 (24/3)

25/- Lý giải chuyện Tứ hành xung (25/3)

26/- Câu chuyện thầy lang 22 (26/3)

27/- Tử vi Đông Phương tháng 4/2016 (28/3)

28/- Vận hạn tháng 4/2016 của bạn (29/3)

29/- Thế giới tâm linh 16 (30/3)

30/- Cô bé Pháp truyền nhân của Vanga (31/3)

BÀI THÁNG 4/2016

1/- Thế giới quanh ta 46 (1/4)

2/- Chuyện bây giờ mới kể 39 (2/4)

3/- Bản tin phụ số 24 (3/4)

4/- Chuyện xã hội 10 (4/4)

5/- Thế giới tâm linh 17 (6/4)

6/- Ẩm thực khắp nơi 11 (7/4)

7/- Sự kiện quanh ta 29 (8/4)

8/- Thế giới quanh ta 47 (9/4)

9/- Văn hóa văn nghệ 36 (10/4)

10/- Chuyện bây giờ mới kể 40 (11/4)

11/- Thành phố Venise nước Ý (12/4)

12/- Chuyện xã hội 11 (13/4)

13/- Sự kiện quanh ta 30 (14/4)

14/- Thế giới quanh ta 48 (15/4)

15/- Album ca nhạc – hài kịch – phim ảnh 8 (16/4)

16/- Câu chuyện thầy lang 23 (17/4)

17/- Văn hóa văn nghệ 37 (18/4)

18/- Câu chuyện thời sự 7 (19/4)

19/- Chuyện xã hội 12 (20/4)

20/- Thế giới tâm linh 18 (21/4)

21/- Ẩm thực khắp nơi 12 (22/4)

22/- Câu chuyện thầy lang 24 (23/4)

23/- Văn hóa văn nghệ 38 (25/4)

24/- Ẩm thực khắp nơi 13 (26/4)

25/- Tử vi Đông Phương tháng 5/2016 (27/4)

26/- Vận hạn tháng 5/2016 của bạn (28/4)

27/- Thế giới quanh ta 48 (29/4)

28/- Cười chết thôi 15 (30/4)

BÀI THÁNG 5/2016

1/- Bản tin phụ số 25 (1/5)

2/- Văn hóa văn nghệ 39 (2/5)

3/- Câu chuyện thầy lang 25 (3/5)

4/- Thế giới quanh ta 50 (4/5)

5/- Ẩm thực khắp nơi 14 (5/5)

6/- Cười chết thôi 16 (7/5)

7/- Văn hóa văn nghệ 40 (8/5)

8/- Sự kiện quanh ta 31 (9/5)

9/- Tìm hiểu lễ vía Bà Chúa Xứ (10/5)

10/- Chuyện bây giờ mới kể 41 (11/5)

11/- Câu chuyện thầy lang 26 (12/5)

12/- Trường cũ người xưa 1 (14/5)

13/- Sự kiện quanh ta 32 (15/5)

14/- Trường cũ người xưa 2 (16/5)

15/- Chuyện xã hội 13 (17/5)

16/- Văn hóa văn nghệ 41 (18/5)

17/- Chuyện bây giờ mới kể 42 (19/5)

18/- Bản tin phụ số 26 (20/5)

19/- Khó tin mhưng có thật (21/5)

20/- Ẩm thực Sài Gòn (23/5)

21/- Chuyện phiếm về cái sự giàu 1 (24/5)

22/- Chuyện phiếm về cái sự giàu 2 (25/5)

23/- Câu chuyện thời sự 8 (26/5)

24/- Những kỳ án bí ẩn nhất lịch sử (27/5)

25/- Tử vi Đông Phương tháng 6/2016 (28/5)

26/- Vận hạn tháng 6/2016 của bạn (29/5)

27/- Sự kiện quanh ta 33 (30/5)

28/- Văn hóa văn nghệ 42 (31/5)

BÀI THÁNG 6/2016

1/- Thế giới tâm linh 19 (1/6)

2/- Chuyện bây giờ mới kể 43 (2/6)

3/- Câu chuyện thầy lang 27 (3/6)

4/- Album ca nhạc – hài kịch – phim ảnh 9 (4/6)

5/- Chuyện xã hội 14 (5/6)

6/- Khi hoạn thư ghen (6/6)

7/- Chuyện bây giờ mới kể 44 (7/6)

8/- Chuyện xã hội 15 (8/6)

9/- Ngôn ngữ Sài Gòn xưa (9/6)

10/- Thế giới quanh ta 51 (10/5)

11/- Chuyện bây giờ mới kể 45 (11/6)

12/- Trường cũ người xưa 3 (12/6)

13/- Nguồn gốc Sài Gòn 1 (13/6)

14/- Nguồn gốc Sài Gòn 2 (14/6)

15/- Trường cũ người xưa 4 (15/6)

16/- Chuyện kinh dị 11 (16/6)

17/- Trường cũ người xưa 5 (17/6)

18/- Thế giới quanh ta 52 (18/6)

19/- Sự kiện quanh ta 34 (19/6)

20/- Chuyện bây giờ mới kể 46 (20/6)

21/- Phép lạ từ cha Bửu Diệp (21/6)

22/- Trường cũ người xưa 6 (22/6)

23/- Chuyện xã hội 16 (23/6)

24/- Câu chuyện thầy lang 28 (25/6)

25/- Chuyện xã hội 17 (26/6)

26/- Văn hóa văn nghệ 43 (27/6)

27/- Tử vi Đông Phương tháng 7/2016 (28/6)

28/- Vận hạn tháng 7/2016 của bạn (29/6)

29/- Thế giới quanh ta 53 (30/6)

BÀI THÁNG 7/2016

1/- Sự kiện quanh ta 35 (1/7)

2/- Ẩm thực khắp nơi 15 (2/7)

3/- Nhìn lại bộ môn cải lương (3/7)

4/- Sự kiện quanh ta 36 (4/7)

5/- Chuyện xã hội 18 (5/7)

6/- Tụ điểm ăn chơi đất Cảng (6/7)

7/- Thế giới quanh ta 54 (7/7)

8/- Văn hóa văn nghệ 44 (8/7)

9/- Câu chuyện thầy lang 29 (9/7)

10/- Bản tin phụ số 27 (11/7)

11/- Đà Lạt và những cái nhất (12/7)

12/- Trường cũ người xưa 7 (13/7)

13/- Sự kiện quanh ta 37 (14/7)

14/- Văn hóa văn nghệ 45 (15/7)

15/- Mê nhạc sến (16/7)

16/- Lá gan người phương Nam (17/7)

17/- Chuyện xã hội 19 (18/7)

18/- Văn hóa văn nghệ 46 (19/7)

19/- Ẩm thực khắp nơi 16 (21/7)

20/- Câu chuyện thầy lang 30 (22/7)

21/- Chuyện bây giờ mới kể 47 (24/7)

22/- Ẩm thực khắp nơi 17 (26/7)

23/- Đường đi từ món bánh bao (27/7)

24/- Tử vi Đông Phương tháng 8/2016 (28/7)

25/- Vận hạn tháng 8/2016 của bạn (29/7)

26/- Trường cũ người xưa 8 (30/7)

27/- Câu chuyện thầy lang 31 (31/7)

BÀI THÁNG 8/2016

1/- Chuyện kinh dị 12 (1/8)

2/- Bản tin phụ số 28 (3/8)

3/- Chuyện bây giờ mới kể 48 (4/8)

4/- Chuyện xã hội 20 (5/8)

5/- Thế giới quanh ta 55 (6/8)

6/- Ẩm thực khắp nơi 18 (7/8)

7/- Chuyện bây giờ mới kể 49 (8/8)

8/- Nhân tài nước Việt (9/8)

9/- Thế giới tâm linh 20 (10/8)

10/- Văn hóa văn nghệ 47 (11/8)

11/- Ẩm thực khắp nơi 19 (12/8)

12/- Quán cà phê “bít tất” (13/8)

13/- Chuyện xã hội 21 (14/8)

14/- Văn hóa văn nghệ 48 (15/8)

15/- Ẩm thực khắp nơi 20 (16/8)

16/- Chuyện xã hội 22 (17/8)

17/- Bản tin phụ số 29 (18/8)

18/- Thế giới quanh ta 56 (19/8)

19/- Chuyện bây giờ mới kể 50 (20/8)

20/- Cười chết thôi 17 (21/8)

21/- Bản tin phụ số 30 (22/8)

22/- Chuyện kinh dị 13 (23/8)

23/- Bản tin phụ số 31 (24/8)

24/- Chuyện bây giờ mới kể 51 (25/8)

25/- Nhạc sĩ Lam Phương 1 (26/8)

26/- Nhạc sĩ Lam Phương 2 (27/8)

27/- Tử vi Đông Phương tháng 9/2016 (28/8)

28/- Vận hạn tháng 9/2016 của bạn (29/8)

29/- Truyên Khôi hài đen 1 (30/8)

30/- Truyên Khôi hài đen 2 (31/8)

BÀI THÁNG 9/2016

1/- Chuyện bây giờ mới kể 52 (1/9)

2/- Sự kiện quanh ta 38 (2/9)

3/- Album ca nhạc – hài kịch – phim ảnh 10 (3/9)

4/- Ẩm thực khắp nơi 21 (4/9)

5/- Chuyện xã hội 23 (5/9)

6/- Ai là cha đẻ chữ Quốc Ngữ ? (6/9)

7/- Chuyện xã hội 24 (7/9)

8/- Trở lại nghi án “Kỷ vật cho em” (8/9)

9/- Sự kiện quanh ta 39 (9/9)

10/- Văn hóa văn nghệ 49 (10/9)

11/- Chuyện xã hội 25 (11/9)

12/- Mỗi câu chuyện 1 vấn đề 4 (12/9)

13/- Thế giới tâm linh 21 (13/9)

14/- Chuyện bây giờ mới kể 53 (15/9)

15/- Chuyện kinh dị 14 (16/9)

16/- Thế giới quanh ta 57 (17/9)

17/- Vang bóng hổ quyền (18/9)

18/- Câu chuyện thầy lang 32 (19/9)

19/- Kể về Cánh đồng Chum – Lào (20/9)

20/- Ẩm thực khắp nơi 22 (21/9)

21/- Thế giới quanh ta 58 (22/9)

22/- Ký sự tham quan Hy Lạp 1 (23/9)

23/- Ký sự tham quan Hy Lạp 2 (24/9)

24/- Thế giới tâm linh 22 (25/9)

25/- Trường cũ người xưa 9 (26/9)

26/- Chuyện đời Nghệ sĩ (27/9)

27/- Tử vi Đông Phương tháng 10/2016 (28/9)

28/- Vận hạn tháng 10/2016 của bạn (29/9)

29/- Câu chuyện thầy lang 33 (30/9)

BÀI THÁNG 10/2016

1/- Truyên Khôi hài đen 2 (1/10)

2/- Trường cũ người xưa 10 (2/10)

3/- Hồn ma “Cậu Chó” (3/10)

4/- Thế giới quanh ta 59 (4/10)

5/- Thế giới tâm linh 23 (6/10)

6/- Chuyện xã hội 26 (7/10)

7/- Văn hóa văn nghệ 50 (8/10)

8/- Cười chết thôi 18 (9/10)

9/- Câu chuyện thời sự 9 (10/10)

10/- Chuyện xã hội 27 (11/10)

11/- Thế giới quanh ta 60 (12/10)

12/- Thế giới quanh ta 61 (14/10)

13/- Câu chuyện thời sự 10 (15/10)

14/- Sự kiện quanh ta 40 (17/10)

15/- Chuyện bây giờ mới kể 54 (18/10)

16/- Nhớ rạp ciné Sài Gòn xưa (19/10)

17/- Trong nhà ngoài phố 2 (20/10)

18/- Vespa và tình yêu (21/10)

19/- Thế giới tâm linh 24 (22/10)

20/- Văn hóa văn nghệ 51 (23/10)

21/- Bản tin phụ số 32 (24/10)

22/- Trong nhà ngoài phố 3 (25/10)

23/- Chuyện tình bên Hồ Than Thở (26/10)

24/- Thế giới quanh ta 62 (27/10)

25/- Tử vi Đông Phương tháng 11/2016 (28/10)

26/- Vận hạn tháng 11/2016 của bạn (29/10)

27/- Câu chuyện thầy lang 34 (30/10)

28/- Sự kiện quanh ta 41 (31/10)

BÀI THÁNG 11/2016

1/- Trường cũ người xưa 11 (1/11)

2/- Chuyện xã hội 28 (2/11)

3/- Ẩm thực khắp nơi 23 (3/11)

4/- Thế giới tâm linh 25 (4/11)

5/- Mỗi câu chuyện 1 vấn đề 5 (5/11)

6/- Bản tin phụ số 33 (6/11)

7/- Ẩm thực khắp nơi 24 (7/11)

8/- Thế giới quanh ta 63 (8/11)

9/- Câu chuyện thầy lang 35 (9/11)

10/- Câu chuyện thời sự 11 (10/11)

11/- Văn hóa văn nghệ 52 (11/11)

12/- Album ca nhạc – hài kịch – phim ảnh 11 (12/11)

13/- Cười chết thôi 19 (13/11)

14/- Ẩm thực khắp nơi 25 (14/11)

15/- Chuyện xã hội 29 (15/11)

16/- Bản tin phụ số 34 (16/11)

17/- Chuyện bây giờ mới kể 55 (17/11)

18/- Văn hóa văn nghệ 53 (18/11)

19/- Truyên Khôi hài đen 4 (19/11)

20/- Thế giới quanh ta 64 (20/11)

21/- Những chuyện tâm linh huyền bí (22/11)

22/- Câu chuyện thầy lang 36 (23/11)

23/- Ẩm thực khắp nơi 26 (24/11)

24/- Xe gắn máy tại miền Nam trước 1975 (26/11)

25/- Chuyện kinh dị 15 (27/11)

26/- Tử vi Đông Phương tháng 12/2016 (28/11)

27/- Vận hạn tháng 12/2016 của bạn (29/11)

28/-  Thế giới tâm linh 26 (30/11)

BÀI THÁNG 12/2016

1/- Câu chuyện thầy lang 37 (1/12)

2/- Quái kiệt Trần Văn Trạch (2/12)

3/- Chuyện xã hội 30 (3/12)

4/- Câu chuyện thầy lang 38 (4/12)

5/- Thế giới quanh ta 65 (5/12)

6/- Câu chuyện thời sự 12 (6/12)

7/- Ẩm thực khắp nơi 27 (7/12)

8/- Thế giới quanh ta 66 (8/12)

9/- Văn hóa văn nghệ 54 (9/12)

10/- Chuyện bây giờ mới kể 56 (10/12)

11/- Chuyện xã hội 31 (11/12)

12/- Đón mừng Lễ Giáng Sinh (12/12)

13/- Chuyện xã hội 32 (13/12)

14/- Truyện ngắn “Hoa cẩm chướng” (14/12)

15/- Khoa học thường thức 1 (15/12)

16/- Thế giới quanh ta 67 (16/12)

17/- Ẩm thực khắp nơi 28 (17/12)

18/- Hành hương Fatima – Bồ Đào Nha (18/12)

19/- Khoa học thường thức 2 (19/12)

20/- Câu chuyện thầy lang 39 (20/12)

21/- Thế giới quanh ta 68 (21/12)

22/- Lịch sử đêm Noel (23/12)

23/- Chuyện xã hội 33 (24/12)

24/- Mỗi câu chuyện 1 vấn đề 6 (25/12)

25/- Hồn ma trên núi Cấm (26/12)

26/- Thế giới quanh ta 69 (27/12)

27/- Tử vi Đông Phương tháng 12/2016 (28/12)

28/- Vận hạn tháng 12/2016 của bạn (29/12)

29/- Tết các nước trên Thế giới (30/12)

NĂM 2015

Anh dep 13BÀI THÁNG 12/2014

1- Giới thiệu lịch HNC Ất Mùi 2015 (30/12)

2- Cười cuối năm (30/12)

3- Ma nữ nhà chú Hỏa (31/12)

BÀI THÁNG 1/2015

1- Cà phê Sài Gòn xưa và nay (2/1)

2- Văn hóa văn nghệ 1 (3/1)

3- Tử Vi Đông Phương Tháng 1/2015 (4/1)

4- Tử Vi Tây Phương Tháng 1/2015 (4/1)

Anh dep 155- Thế giới quanh ta 1 (6/1)

6- Sự kiện quanh ta 1 (7/1)

7- Câu chuyện thời sự 1 (8/1)

8- 1001 cách thư giãn 1 (9/1)

9- Văn hóa văn nghệ 2 (12/1)

10- Bản tin phụ số 1 (13/1)

11- Ẩm thực khắp nơi 1 (14/1)

12- Thế giới tâm linh 1 (15/1)

13- Album Thế giới đó đây 1 (16/1)

Hoa dep14- Văn hóa văn nghệ 3 (17/1)

15- Câu chuyện thầy lang 1 (18/1)

16- Thế giới quanh ta 2 (19/1)

17- Album ca nhạc (21/1)

18- Ẩm thực khắp nơi 2 (22/1)

19- Thế giới quanh ta 3 (25/1)

20- Album Thầy thuốc gia đình (26/1)

9 Gai Hue 421- Cười chết thôi 1 (27/1)

22- Tử vi Đông Phương tháng 2/2015 (28/1)

23- Vận hạn tháng 2/2015 của bạn (29/1)

24- Chuyện bây giờ mới kể 1 (30/1)

25- Sự kiện quanh ta 2 (31/1)

BLOG THÁNG 2/2015

1- Album Phim – Ca nhạc – Hài kịch (1/2)

2- Chuyện tình ca sĩ Mộc Lan 1-2 (2/2)

3- Chuyện tình ca sĩ Mộc Lan 2-2 (3/2)

4- Hung kiết 12 con giáp Đông Tây năm 2015 (5/2)

5- Thế giới quanh ta 4 (6/2)

9 Gai Hue 36- Ẩm thực khắp nơi 3 (7/2)

7- Album phim Hàn Quốc (8/2)

8- Thế giới quanh ta 5 (9/2)

9- Tiễn ông Táo về trời (10/2)

10- Album vui Xuân (11/2)

11- Sự kiện quanh ta 3 (12/2)

12- Chuyện bây giờ mới kể 2 (14/2)

13- Ẩm thực khắp nơi 4 (15/2)

14- Đầu năm tìm người xông đất (16/2)

15- Thế giới quanh ta 6 (17/2)

16- Bản tin phụ Mùng 1 Tết (19/2)

Nam De 117- Chuyện Tết chuyện Dê 1 (21/2)

18- Cười chết thôi 2 (22/2)

19- Thế giới quanh ta 7 (23/2)

20- Chuyện kinh dị (24/2)

21- Chuyện Tết chuyện Dê 2 (25/2)

22- Tử vi Đông Phương tháng 3/2015 (26/2)

Ca nhac23- Vận hạn tháng 2/2015 của bạn (27/2)

BLOG THÁNG 3/2015

1- Bản tin phụ số 4 (1/3)

2- Câu chuyện thầy lang 2 (3/3)

3- Dê trong thế giới động vật (5/3)

4- Sự kiện quanh ta 4 (6/3)

5- Bản tin phụ số 5 (83)

6- Chuyện bây giờ mới kể 3 (9/3)

7- Câu chuyện thầy lang 3 (10/3)

8- Một chuyện kinh dị (12/3)

9- Thế giới quanh ta 8 (13/3)

10- Những bí ẩn chưa lời giải đáp (15/3)

11- Cây trái miền Nam (17/3)

Ba gia12- Sự kiện quanh ta 5 (19/3)

13- Chuyện bây giờ mới kể 4 (21/3)

14- Tử vi Đông Phương tháng 4/2015 (28/3)

15- Vận hạn tháng 4/2015 của bạn (29/3)

BLOG THÁNG 4/2015

1- Chuyện bây giờ mới kể 5 (9/4)

2- Xin lỗi em chỉ là con đĩ 1 (10/4)

3- Xin lỗi em chỉ là con đĩ 2 (11/4)

4- Sự kiện quanh ta 6 (12/4)

5- Thế giới quanh ta 9 (15/4)

6- Cười chết thôi 3 (16/4)

7- Chuyện kinh dị 2 (17/4)

8- Thế giới quanh ta 10 (18/4)

9- Sự kiện quanh ta 7 (19/4)

10- Nghề làm báo trước 1975 (21/4)

11- Truyện ngắn : Cái mũ (22/4)

12- Gương làm giàu (23/4)

13- Đạo và đời (24/4)

14- Thế giới quanh ta 11 (25/4)

Hoa He thu15- Thế giới tâm linh 2 (27/4)

16- Tử vi Đông Phương tháng 5/2015 (28/4)

17- Vận hạn tháng 5/2015 của bạn (29/4)

18- Câu chuyện thầy lang 4 (30/4)

BLOG THÁNG 5/2015

1- Thế giới quanh ta 12 (1/5)

2- Chuyện bây giờ mới kể 6 (2/5)

3- Chuyện kinh dị 3 (3/5)

4- Sự kiện quanh ta 8 (4/5)

5- Câu chuyện thầy lang 5 (5/5)

6- Chuyện kinh dị 4 (6/5)

7- Văn hóa văn nghệ 4 (7/5)

8- Chuyện kinh dị 5 (8/5)

9- Sự kiện quanh ta 9 (9/5)

10- Thế giới quanh ta 13 (11/5)

12- Văn hóa văn nghệ 5 (12/5)

13- Thế giới quanh ta 14 (13/5)

14- Chuyện bây giờ mới kể 7 (14/5)

15- Cười chết thôi 4 (15/5)

16- Thế giới quanh ta 15 (16/5)

17- Bản tin phụ số 6 (17/5)

9 Ban AVT 118- Sự kiện quanh ta 10 (18/5)

19- Câu chuyện thầy lang 6 (19/5)

20- Bản tin phụ số 7 (20/5)

\21- Truyện ngắn : Mẹ chồng tôi (21/5)

22- Bản tin phụ số 8 (22/5)

23- Sự kiện quanh ta 11 (23/5)

24- Bản tin phụ số 9 (24/5)

25- Thế giới tâm linh 3 (25/5)

26- Chuyện bây giờ mới kể 8 (26/5)

27- Thế giới quanh ta 16 (27/5)

28- Tử vi Đông Phương tháng 6/2015 (28/5)

So hai29- Vận hạn tháng 6/2015 của bạn (29/5)

30- Sự kiện quanh ta 12 (30/5)

31- Những nhạc sĩ đã… ra đi (31/5)

BLOG THÁNG 6/2015

1– Văn hóa văn nghệ 6 (1/6)

2- Sự kiện quanh ta 13 (2/6)

3- Thế giới quanh ta 17 (3/6)

4- Chuyện bây giờ mới kể 9 (4/6)

5- Trong nhà ngoài phố 1 (5/6)

6- Album ca nhạc – hài kịch – phim ảnh (6/6)

7- Rạp xi-nê Sài Gòn trước 1975 (7/6)

8- Chuyện bây giờ mới kể 10 (8/6)

9- Văn hóa văn nghệ 7 (9/6)

Mai Le Huyen10- Những tên gọi đất Gia Định xưa (10/6)

11- Văn hóa văn nghệ 8 (11/6)

12- Chuyện “giường chiếu” (12/6)

13- Câu chuyện thầy lang 7 (13/6)

14- Phát minh từ đâu mà có ? (14/6)

15- Chuyện bây giờ mới kể 11 (16/6) Tr Văn Trạch

9 Con cai B16- Những con đường Sài Gòn (17/6)

17- Tìm hiểu về Việt Kiều tại Pháp (18/6)

18- Bản tin phụ số 10 (19/6)

19- Thế giới huyền bí (20/6)

20- Thế giới quanh ta 18 (21/6)

21- Chuyện bây giờ mới kể 12 (22/6)

22- Ẩm thực khắp nơi 5 (23/2)

23- Chuyện bây giờ mới kể 13 (24/6) – Bảo Đại

24- Câu chuyện thầy lang 8 (26/6)

25- Văn hóa văn nghệ 9 (27/6)

26- Tử vi Đông Phương tháng 7/2015 (28/6)

27- Vận hạn tháng 7/2015 của bạn (29/6)

Saigon xua 128- Thế giới tâm linh 4 (30/6)

BLOG THÁNG 7/2015

1- Thế giới quanh ta 19 (1/7)

2- Văn hóa văn nghệ 10 (2/7) Harry Potter

3- Sự kiện quanh ta 14 (3/7)

4- Một vòng Sài Gòn xưa (4/7)

5- 2 nhân vật Lý Toét – Xã Xệ (5/7)

6- Chuyện phiếm về nụ hôn (6/7)

7- Ban nhạc trào phúng AVT (7/7)

8- Chuyện bây giờ mới kể 14 (8/7) – Đồ Chiểu

Chau Tinh Tri9- Văn hóa văn nghệ 11 (9/7)

10- Bản tin phụ số 11 (10/7)

11- Album ca nhạc hài kịch phim ảnh 2 (11/7)

12- Chuyện bây giờ mới kể 15 (12/7)

13- Sự kiện quanh ta 15 (13/7)

14- Văn hóa văn nghệ 12 (14/7)

15- Thế giới quanh ta 20 (15/7)

16- Chuyện bây giờ mới kể 16 (16/7) Lăng Cha 6 Duc Phat 2Cả

17- Cười chết thôi 5 (17/7)

18- Thế giới quanh ta 21 (18/7)

19- Văn hóa văn nghệ 13 (19/7)

20- Dòng đời xe Honda ở Sài Gòn 1/ 2 (20/7)

21- Dòng đời xe Honda ở Sài Gòn 1/ 2 (21/7)

22- Văn hóa văn nghệ 14 (22/7)

23- Câu chuyện thầy lang 9 (23/7)

24- Thế giới quanh ta 22 (24/7)

25- Người tình “Không” của NS Nguyễn Ánh 9 Anh vui(25/7)

26- Thế giới quanh ta 23 (26/7)

27- Dâng con cho Phật (27/7)

28- Tử vi Đông Phương tháng 8/2015 (28/76)

29- Vận hạn tháng 8/2015 của bạn (29/7)

30- Những nhạc sĩ gốc Huế 1/ 2 (30/7)

31- Những nhạc sĩ gốc Huế 2/2 (31/7)

BLOG THÁNG 8/2015

Tr ca nhac1- Văn hóa văn nghệ 15 (1/8)

2- Album ca nhạc hài kịch phim ảnh 3 (2/8)

3- Sự kiện quanh ta 16 (3/8)

4- Thế giới quanh ta 24 (4/8)

5- Lấy chồng xa xứ (5/8)

6- Câu chuyện thầy lang 10 (6/8)

7- Thế giới quanh ta 25 (7/8)

8- Chuyện hề râu Thanh Việt (8/8)

9- Thế giới tâm linh 5 (9/8)

10- Sự kiện quanh ta 17 (10/8)

Ca nhac 311- Chuyện bây giờ mới kể 17 (11/8)

12- Văn hóa văn nghệ 16 (12/8)

13- Đường đến vinh quang (13/8) Hotmail

14- Sự kiện quanh ta 18 (14/8)

15- Rằm tháng 7 đến rồi ! (15/8)

16- Câu chuyện thầy lang 11 (16/8)

17- Bản tin phụ số 12 (17/8)

18- Câu chuyện thời sự 2 (18/8)

19- Thế giới quanh ta 26 (19/8)

20- Bí mật vua hề Charlot (20/8)

21- Ẩm thực khắp nơi 6 (21/8)

22- Cười chết thôi 6 (22/8)

23- Câu chuyện thầy lang 12 (23/8)

24- Đi tìm mộ cụ Nguyễn Hiến Lê (24/8)

25- Mỗi câu chuyện một vấn đề (25/8)

26- Thế giới quanh ta 27 (26/8)

27- Thế giới tâm linh 6 (27/8)

28- Tử vi Đông Phương tháng 9/2015 (28/6)

29- Vận hạn tháng 9/2015 của bạn (29/8)

2 Ngon ngu hoa 430- Cười chết thôi 7 (30/8)

31- Thế giới quanh ta 28 (31/8)

BLOG THÁNG 9/2015

1/- Ẩm thực khắp nơi 7 (1/9)

2/- Văn hóa văn nghệ 17 (2/9)

3/- Chuyện bây giờ mới kể 18 (3/9)

4/- Thế giới quanh ta 29 (4/9)

5/- Sự kiện quanh ta 19 (5/9)

6/- Câu chuyện thời sự 3 (7/9)

7/- Thế giới quanh ta 30 (8/9)

8/- Văn hóa văn nghệ 18 (9/9)

9/- Phóng sự xã hội (10/9)

10/- Thế giới tâm linh 7 (11/9)

Anh dep 1511/- Câu chuyện thầy lang 13 (12/9)

12/- Album ca nhạc hài kịch phim ảnh 3 13/9)

13/- Một câu chuyện thật cảm động (14/9)

14/- Tác phẩm “Cậu Chó” (15/9)

15/- Chuyện bây giờ mới kể 19 (16/9)

16/- Sự kiện quanh ta 20 (17/9)

17/- Bản tin phụ số 13 (18/9)

18/- Mỗi câu chuyện một vấn đề (19/9)

19/- Chuyện bây giờ mới kể 20 (20/9)

20/- Cười chết thôi 8 (21/9)

Ca nhac 221/- Những chuyện cảnh giác (22/9)

22/- Văn hóa văn nghệ 19 (23/9)

23/- Sự kiện quanh ta 21 (24/9)

24/- Chuyện bây giờ mới kể 21 (25/9)

25/- Văn hóa văn nghệ 20 (26/9)

26/- Chuyện bây giờ mới kể 22 (27/9)

27/- Tử vi Đông Phương tháng 10/2015 (28/9)

28/- Vận hạn tháng 10/2015 của bạn (29/9)

29/- Sự kiện quanh ta 22 (30/9)

BLOG THÁNG 10/2015

7 Dom dom 11/- Chuyện bây giờ mới kể 23 (1/10)

2/- Bức tranh vân cẩu 1 (2/10)

3/- Bức tranh vân cẩu 2 (3/10)

4/- Văn hóa văn nghệ 21 (4/10)

5/- Chuyện xã hội 1 (5/10)

6/- Cười chết thôi 9 (6/10

7/- Tác giả bộ phù điêu chợ Sài Gòn (8/10))

8/- Chuyện xã hội 2 (9/10)

9/- Câu chuyện thầy lang 14 (10/10)

10/- Bản tin phụ số 14 (12/10)

11/- Chuyện xã hội 3 (13/10)

7 Dom dom 212/- Thế giới quanh ta 31 (14/10)

13/- Văn hóa văn nghệ 22 (15/10)

14/- Câu chuyện thầy lang 15 (16/10)

15/- Thế giới tâm linh 8 (18/10)

16/- Sự kiện quanh ta 23 (19/10)

17/- Văn hóa văn nghệ 23 (20/10)

18/- Mỗi câu chuyện một vấn đề 3 (21/10)

19/- Thế giới quanh ta 32 (22/10)

20/- Thế giới tâm linh 9 (123/10)

21/- Album ca nhạc hài kịch phim ảnh 5 (24/10)

3 Bui xuan phai 122/- Câu chuyện thầy lang 16 (25/10)

23/- Văn hóa văn nghệ 24 (26/10)

24/- Con ma nhà họ Hứa (27/10)

25/- Tử vi Đông Phương tháng 11/2015 (28/10)

26/- Vận hạn tháng 11/2015 của bạn (29/10)

27/- Ngày giỗ đầu nhà thơ KG Hà Huy Hà (30/10)

28/- Chuyện kinh dị 6 (31/10)

BLOG THÁNG 11/2015

1/- Thế giới quanh ta 33 (1/11)

2/- Văn hóa văn nghệ 25 (2/11)

3 Bui xuan phai 43/- Cười chết thôi 10 (3/11)

4/- Thế giới quanh ta 34 (4/11)

5/- Chuyện tuổi già 1 (5/11)

6/- Thế giới tâm linh 10 (6/11)

7/- Chuyện bây giờ mới kể 24 (7/11)

8/- Câu chuyện thầy lang 17 (8/11)

9/- Thế giới quanh ta 35 (9/11)

10/- Chuyện tuổi già 2 (10/11)

11/- Chuyện kinh dị 7 (11/11)

12/- Ẩm thực khắp nơi 8 (12/11)

13/- Ngày tử tế13 tháng (13/11)

14/- Chuyện tuổi già 3 (14/11)

3 Bui xuan phai 1315/- Bản tin phụ số 15 (16/11)

16/- Văn hóa văn nghệ 26 (17/11)

17/- Thế giới tâm linh 11 (19/11)

18/- Chuyện xã hội 4 (20/11)

19/- Thế giới tâm linh 12 (21/11)

20/- Sự kiện quanh ta 24 (24/11)

21/- Bản tin phụ số 16 (26/11)

22/- Chuyện bây giờ mới kể 25 (27/11)

23/- Tử vi Đông Phương tháng 12/2015 (28/11)

24/- Vận hạn tháng 12/2015 của bạn (29/11)

25/- Chuyện xã hội 4 (30/11)

BLOG THÁNG 12/2015

Nghe si hai 41/- Văn hóa văn nghệ 27 (1/12)

2/- Ma thuật trong thế giới tâm linh (2/12)

3/- Văn hóa văn nghệ 28 (3/12)

4/- Album ca nhạc hài kịch phim ảnh 6 (4/12)

5/- Thế giới quanh ta 36 (5/12)

6/- Chuyện bây giờ mới kể 26 (6/12)

7/- Thế giới quanh ta 37 (7/12)

8/- Chuyện xã hội 6 (9/12)

9/- Một thời Sài gòn (11/12)

10/- Chuyện bây giờ mới kể 27 (13/12)

11/- Bản tin phụ số 17 (15/12)

12/- Bản tin phụ số 18 (17/12)

13/- Tìm hiểu Thủ Cung Sa (18/12)

14/- Văn hóa văn nghệ 29 (19/12)

15/- Vận hạn năm Bính Thân của bạn (20/12)

3 Thai nhi 116/- Chúc mừng Giáng sinh (21/12)

17/- Văn hóa văn nghệ 30 (23/12)

18/- Sự kiện quanh ta 25 (24/12)

19/- Chuyện xã hội 7 (25/12)

20/- Sài gòn đêm Noel (27/12)

21/- Tử vi Đông Phương tháng 1/2016 (28/12)

22/- Vận hạn tháng 1/2016 của bạn (29/12)

23/- Chuyện bây giờ mới kể 28 (30/12)

24/- Cười chết thôi 11 (31/12)

oOo

Để xem bài các năm trước xin bấm vào đường dẫn dưới cùng mỗi năm :

Logo phu hieu 1Bản tin HỒ NGỌC CẨN GROUP 2010

http://motthoisaigon.wordpress.com

Bản tin HỒ NGỌC CẨN GROUP 2011

http://hongoccangroup.wordpress.com

Bản tin HỒ NGỌC CẨN GROUP 2012

http://hncgroup2012.wordpress.com

Bản tin HỒ NGỌC CẨN GROUP 2013

http://clbhongoccan2013.wordpress.com

Bản tin HỒ NGỌC CẨN GROUP 2014

https://hoangnguyen1608.wordpress.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: